2. liga starších žáků
BRN
PRE
0
26
OLO
PLZ
23
7
PRE
PLZ
5
0
OLO
BRN
17
8
PLZ
BRN
12
11
OLO
PRE
5
10
1. liga starších žáků
STR
TAB
11
5
DEC
STP
6
21
STR
DEC
9
10
STP
TAB
8
8
TAB
DEC
7
11
STR
STP
5
14
1. liga mužů - základní část
PRE
SLP
9
14
OLO
STP
12
25
BRN
STR
2. 12.
15:30
OLO
SLP
11
13
PRE
STP
6
16
OLO
STR
16. 12.
11:25
BRN
STP
16. 12.
11:40
BRN
SLP
16. 12.
16:40
PRE
STR
16. 12.
19:30
1. turnaj - Strakonice
STR
STP
9. 12.
09:00
SLP
HRK
9. 12.
09:45
STP
DEC
9. 12.
10:30
STR
HRK
9. 12.
11:15
DEC
SLP
9. 12.
12:00
STP
HRK
9. 12.
12:45
STR
DEC
9. 12.
13:30
SLP
STP
9. 12.
14:15
HRK
DEC
9. 12.
15:00
STR
SLP
9. 12.
15:45
1. liga žen - základní část
STR
STP
16. 12.
10:00
HRK
PLZ
16. 12.
10:30
HRK
PLZ
16. 12.
12:30
STR
STP
16. 12.
13:00
Pohár ČSVP mladších žáků a žákyň
DEC
SLP
16. 12.
12:30
STR
OLO
16. 12.
13:35
BRN
STP
16. 12.
14:40
PLZ
DEC
16. 12.
15:50
STR
SLP
16. 12.
16:55
BRN
OLO
16. 12.
18:00
STR
STP
17. 12.
09:30
BRN
SLP
17. 12.
10:35
PLZ
OLO
17. 12.
11:40
DEC
STP
17. 12.
12:45

SK UP Olomouc

www.vodnipoloolomouc.cz
Název Sportovní klub Univerzity Palackého
00562335
Adresa U sportovní haly 38 /2, Olomouc 77900
Kontaktní email vodnipoloolomouc@gmail.com
Web www.vodnipoloolomouc.cz
Statutární zástupce Martin Bakala (martin.bakala@seznam.cz)

Historie klubu:

V začátcích organizovaného plavání v Olomouci se objevovalo vodní pólo jako doplněk plaveckých závodů, které se tím oživily a lákaly diváky na tehdy dost neznámý sport. Specializace hráčů vodního póla prakticky neexistovala, vodní pólo hráli všichni plavci po každých závodech. Jména Talpa, Šenkyřík, Stejskal, Zach, Šišák, Jurečka, Pospíšil, Konečný byla ve všech sestavách. Oddíl každoročně vyjížděl na Slovensko, kde se utkával často v Trenčanských Teplicích, Topolčanech, ale i se silnými soupeři v Bratislavě a Pieštanech. Je zajímavé, že řadu zápasu se slovenskými pólisty jsme vyhráli.
Určitý vzestup vodního póla nastal po zapojení mladších plavců a dále příchodem dr. Mareše z Prahy, reprezentanta a dlouholetého hráče pražské Slávie a CPK do Olomouce. K opravdovému vzestupu, specializaci a výraznému zlepšení došlo po otevření krytého bazénu v Olomouci. V letech 1965 - 71 byla činnost vodního póla vyplněna řadou utkání nejen s domácími družstvy, pořádáním tradičního Hanáckého poháru, ale i řadou utkání mezinárodních. Z nich nejlepší byla utkání s Linzem, univerzitou Gambridge, Leningradem, Sofií a Debrecenem. V domácí soutěži v I. NL, tehdy již pod názvem Slávia Olomouc, bylo nejblíže k postupu do I. ligy v roce 1970 - 71. Rovněž v sezóně 1972 - 73 byl postup na dosah, když naše družstvo skončilo bohužel vždy druhé. Hlavní jména této éry byla Moravec, Macharáček, Nyeste, Záryvný, Rada, Hanuliak, Kašpar, Mandák, Zívala, Rašner, Dzurina, Šťastný, Pavel Mareš, Lebeda, Junk. Na trenérském místě do roku 1969 působil Milan Pospíšil. Léta 1971 - 1982 znamenala prudký vzestup úrovně i umístění díky obětavé práci trenéra a funkcionáře Kašpara. Založil družstvo žáku, dorostenců a i muži dosahovali v celostátním měřítku výborných výsledku.V letech 1967 - 69 bojovala všechna tato družstva ve svých kategoriích vždy ve finále tehdejších soutěží v ČSSR. Žáci získávají titul ČSR, dorostenci a junioři si vybojovali účast ve finále ČSSR. Tuto dobu reprezentují jména bratři Hégrů, Sloupenský, Rozsíval, Schneider, Čechák, bratři Kacetlové, Zahradník, Starecký, Šimonic, Mauer, Bahounek, Kašpar, Mareš, Bátek, Chytil, Starý, Sklenár, Kulíšek a Mareš.
Řada hráčů tohoto období studovala vysokou školu a tvořila i základ vysokoškolského družstva, které dosahovalo vždy na AM ČSR a na univerziádách dobrého umístění. Lebeda, Sabo, Dvorák, Fischer, Čapka, bratři Praskačové, Záryvný, Rotrekl, Bátek, Kašpar ml., Gogol, Michalík, Starý, I. Mareš jsou jména, která byla u dvou zlatých z AM ČSR a dvou stříbrných medailí z univerziád. Již z výčtu této dlouhé rady jmen, která se prolínala postupné všemi mužstvy je vidět, že kádr byl široký.
Práce Ludvíka Kašpara se zúročila v postup do I. federální ligy v roce 1975. Tam získávala zkušenosti s daleko vyspělejšími mužstvy ze Slovenska a sestoupila ze sedmého místa vzhledem k reorganizaci I. ligy. V mezidobí do dalšího postupu hrálo družstvo vždy I. NL na předních místech, rozvíjel se mezinárodní styk s družstvy Jugoslávie, Dánska, Francie, SSSR a Maďarska. Poslední ročník federální ligy před rozdělením ČSFR bohužel znamenal opět sestup. Ludvík Kašpar st. zanechal činnosti a oddíl vodního póla se osamostatnil pod hlavičkou SKUP Olomouc. Vedoucím nového oddílu se stal doc. MUDr. Josef Mareš, CSc., trenérem RNDr. Ivan Junk. V roce 1992 se změnila se soutěž, změnily se podmínky a projevila se nekoncepčnost posledních let práce s mládeží, a tak bez nadšení a s mnohými osobními oběťmi hráčů jsme zadali první českou sezónu bez peněz, funkcionářů a potřebného zázemí. Nová liga začala finančními problémy, kdy hráči se mezi sebou peníze na soutěž vybrali, a tak každé utkání bylo vlastně existencí. Přes tyto potíže se družstvo udrželo na třetím místě až do konce I. ligy. O tento úspěch se zasloužili L. Masar, T. Hunka, M. Sloupenský, J. Čamach, I. Makaj, D. Kulíšek, R. Schneider, I. Černík, MUDr. Starý, a M. Zeman. Trenéry byli postupné MUDr. Záryvný a PhDr. Floder. V mezinárodním družstvu nás reprezentoval Petr Hegr, do širšího výběru byli nominováni Vysloužil, Kozák, Čamach, Makaj. Trenérem národního mužstva byl PhDr. Floder. Dorostenci hráli II. ligu a skončili v letech 1993 - 96 nejlépe na druhém místě. Družstvo dorostu trénoval Pavel Mareš. Na závěr bych chtěl připojit přehled nejlepších umístění družstva vodního póla SKUP.
1993 Muži 3. místo ČR
1994 Muži 3. místo ČR
1995 Muži 2. místo ČR
1996 Muži 3. místo ČR
1997 Muži 4. místo ČR
1998 Muži    6. místo ČR
          Žáci     2. místo ČR
1999 Muži    4. místo ČR
          Mladší dorostenci 5. místo ČR
          
Ve všech uvedených ročnících byl mezi nejlepšími hráči Petr Heger, v roce 1996 byl čtvrtý nejlepší hráč, 1998 nejlepší střelec I. ligy a v letech 1997 - 99 v reprezentaci.

sociální sítě

Partneři