Vláda schválila vypsání programu COVID – Sport 2
ČSVP
15. 10. 2020

Vláda schválila vypsání programu COVID – Sport 2

Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila vypsání programu COVID – Sport 2, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Pandemie COVID- 19 a s ní spojené vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydávání mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení hygienických stanic významně zasáhla do oblasti sportu. Cílem programu COVID – Sport 2 je podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. 

„Český sport kvůli epidemiologické krizi musel letos již podruhé přerušit své soutěže, což ohrožuje zejména mnoho menších klubů v jejich další činnosti. Program COVID – Sport 2 podpoří oblast českých profesionálních a poloprofesionálních soutěží zasažených koronavirovou krizí a je nastaven tak, že u většiny sportovních oddílů se výše pomoci pohybuje v rozmezí 8 – 10% jejich rozpočtů, přičemž u ekonomicky nejsilnějších sportovních klubů se jedná o méně než 2 % z jejich ročního rozpočtu,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.  

Národní sportovní agentura ze zákona může podpořit pouze neziskové sportovní organizace, proto vypsání programu COVID – Sport 2 bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. „Zhruba 2/3 všech vrcholových klubů jsou obchodní společnosti, které patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Program COVID – Sport 2 tudíž vypíše Ministerstvo průmyslu a obchodu pro sportovní kluby, které jsou obchodními společnostmi a Národní sportovní agentura stávajícím programem COVID – Sport pokryje ostatní sportovní organizace,“ vysvětluje systém vypsání programu místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš.Celkový navrhovaný rozpočet programu (oblast podpory A + oblast podpory B) je stanoven na 500 mil. Kč.

Programem poskytovaná podpora bude rozdělena do dvou oblastí podpory: 

Oblast podpory A. Programu je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu

Jako profesionální mistrovské soutěže bylo Národní sportovní agenturou vyhodnoceno následujících deset ligových soutěží splňujících výše uvedené podmínky, přičemž na základě analýzy jejich ekonomické náročnosti byly stanoveny následující limity maximální výše dotace:

Sportovní odvětví Název soutěže Maximální výše (limit) dotace
Fotbal Fortuna: Liga 12.500.000 Kč
Fotbal Fortuna: Národní liga 2.250.000 Kč
lední hokej Tipsport extraliga ledního hokeje 12.500.000 Kč
lední hokej Chance liga ledního hokeje 2.250.000 Kč
Basketbal Kooperativa Národní basketbalová liga  1.250.000 Kč
Basketbal Renomia ženská basketbalová liga 1.250.000 Kč
Volejbal UNIQA volejbalová extraliga mužů 750.000 Kč
Volejbal UNIQA volejbalová extraliga žen 750.000 Kč
Házená STRABAG RAIL Extraliga muži 750.000 Kč
Házená MOL liga žen 750.000 Kč

Oblast podpory B. Programu je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Sportovní akcí se pro potřeby oblasti podpory B. Programu rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území České republiky, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

Maximální výše dotace v oblasti podpory B na jeden podnikatelský subjekt (jednoho žadatele) je stanovena na 10.000.000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých nákladů žádosti je stanovena na 1.000.000 Kč. Dotace poskytnutá příjemci v oblasti podpory B pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů stanovených Programem.

sociální sítě

Partneři